Image1\ Image2\ Image3\

Kleje, zaprawy i wylewki cementowe

Produktu które posiadamy w swojej ofercie można podzielić na kilka grup:

1. Produkty do układania i spoinowania płytek:

 - kleje podstawowe
 - zaprawy mrozoodporne i wodoodporne

 - cienkowarstwowe zaprawy klejące uniwersalne
 - kleje o zwiększonej elastyczności
 - zaprawy klejące do gresu i podłoży nienasiąkliwych
 - kleje elastyczne
 - zaprawy wysokoelastyczne do ogrzewania podłogowego
 - kleje i zaprawy typu expres
 - spoiny wąskie i szerokie
 - spoiny elastyczne i wodoodporne
 - produkty towarzyszące

2. Produkty do wykonywania i napraw posadzek:

 - zaprawy do wyrównywania podłoży cienko i grubo warstwowe
 - zaprawy samopoziomujące
 - wylewki i posadzki cementowe
 - zaprawy uszczelniające

3. Produkty do murowania i tynkowania:

 - zaprawy murarskie
 - zaprawy tynkarskie
 - zaprawy murarskie do cienkich spoin
 - zaprawy do klinkieru
 - zaprawy klejące do styropianu i wełny
 - zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej
 - tynki mineralne
 - tynki akrylowe
 - tynki akrylowo – silikonowe
 - tynki silikonowe i silikatowe

?>