Image1\ Image2\

Farby przemysłowe i jachtowe

Nasza firma jest sprzedawcą i dystrybutorem produktów spółki Teknos Oliva.

Firma Teknos powstała w 1948 roku i jest jednym z największych fińskich producentów farb przemysłowych  antykorozyjnych i proszkowych, dekoracyjnych i na drewno. W 2010 roku nabyła całość udziałów w polskiej Grupie Oliva ( połączonej niegdyś z trzech przedsiębiorstw: Polifarb Oliva Gdańska Fabryka Farb i Lakierów, Polifarb Gdańska Fabryka Farb Graficznych oraz Polifarb Zakłady Farb Okrętowych w Gdyni w Budowie )

Z połączenia powstała spółka Teknos-Oliva która dzięki zwiększeniu zasobów i podniesieniu skuteczności firmy jest jednym z najbardziej liczących się na polskim rynku producentów farb przemysłowych na metal, jachtowych i specjalistycznych.

Z bogatej oferty marki Teknos Oliva proponujemy:

  • Farby Jachtowe

Epinox WOOD PROMER 12

Dwuskładnikowy lakier epoksydowy do gruntowania nadwodnych i podwodnych części jachtów z drewna i betonu

Epirust ALU-STEEL PRIMER 2002

Dwuskładnikowa farba epoksydowa do gruntowania części nadwodnych i podwodnych jachtów ze stali, żeliwa lub aluminium

Epinox BOSMAN 54

Dwuskładnikowa farba epoksydowa, antyosmozowa do zabezpieczania jachtów z laminatów

Epinox BOSMAN 77

Dwuskładnikowa farba epoksydowa, antykorozyjna i antyosmozowa do zabezpieczania jachtów z laminatu, stali i aluminium

Epinox BOSMAN 78

Dwuskładnikowa, antyosmozowa do zabezpieczania jachtów z laminatu

Uniwin OPTIMAL

Jednoskładnikowa farba podkładowa, stosowana w celu zwiększenia przyczepności powłok z farb ANTIFOULING VSE

ANTIFOULING VSE

Farba przeciwporostowa na wody śródlądowe i morskie, bezcynowa, tworząca powłokę zmniejszającą opory hydrodynamiczne kadłuba podczas eksploatacji

Emapur MARINA

kolory wg RAL

Dwuskładnikowa emalia poliuretanowa, do ostatecznego malowania jachtów, tworząca dekoracyjną powłokę z połyskiem

BOSMAN I

I skł + II skł.

Dwuskładnikowa szpachlówka epoksydowa.

 

  • Farby Przemysłowe

CHEMOWIN A

Emalia nawierzchniowa akrylowa modyfikowana chemoodporna, półmatowa.

DAMAX

Farba poliwinylowa modyfikowana, jednoskładnikowa, szybko wysychająca (1°- 1h, 3°-3h) przeznaczona do zabezpieczania konstrukcji stalowych ocynkowanych i aluminiowych, w tym konstrukcji mostowych oraz do bezpośredniego malowania blach stalowych ocynkowanych, cynkowych lub aluminiowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych jak również do elementów ceramicznych (dachówki, tynki itp).

EMAPUR AS

Emalia poliuretanowa, dwuskładnikowa: składnik I o symbolu 7669-097-001 (baza transparentna) lub o symbolu 7669-097-010 (baza biała) przeznaczony do barwienia w systemie OLICOLOR na wybrany kolor RAL, składnik II o symbolu 7669-097-011.

EMAPUR HBS

Poliuretanowa emalia grubopowłokowa dwuskładnikowa dostępna w systemie barwienia OLICOLOR, dwubazowa.

EMAPUR P

Emalia poliuretanowa nawierzchniowa, dwuskładnikowa, do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej i agresywnej chemicznie.

EMAPUR PS

Dwuskładnikowa emalia poliuretanowa przeznaczona do barwienia w systemie OLICOLOR na wybrany kolor RAL.

EMAPUR T

Emalia poliuretanowa modyfikowana, szybkoschnąca, dwuskładnikowa.

EMAPUR TS 60

Emalia poliuretanowa modyfikowana, przeznaczona do barwienia w systemie OLICOLOR, półmatowa, szybkoschnąca, dwuskładnikowa: składnik I o symbolu 7669-095-002, przeznaczony do kolorowania na wybrany kolor RAL, składnik II o symbolu 7669-095-011.

EMAWIN A

Emalia nawierzchniowa akrylowa modyfikowana chemoodporna, półmatowa.

EPICOL 920

Następca farby EPICOAL 92Z.

EPINOX 100

Szpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa.

EPINOX 12

Lakier epoksydowy dwuskładnikowy służący między innymi do gruntowania powierzchni betonu, tynków i ceramiki (w tym posadzek ) przed nakładaniem zestawów epoksydowych z którymi może być stosowany w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

EPINOX 21

Farba epoksydowa dwuskładnikowa, wysokocynkowa, grubopowłokowa do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze morskiej i przemysłowej.

EPINOX 22

Farba epoksydowa z aktywnym pigmentem-fosforanem cynku, tiksotropowa, grubopowłokowa do gruntowania konstrukcji stalowych, ocynkowanych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej.

EPINOX 220

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa (składnik I o symbolu 7429-220-810, składnik II o symbolu 8222-220-000), zawiera aktywny pigment antykorozyjny - fosforan cynku.

EPINOX 240

Farba epoksydowa modyfikowana, utwardzana poliaminoamidami do gruntowania, zawierająca pigment płatkowy, tiksotropowa, dwuskładnikowa: składnik I - farba o symbolu 7429-240-XX0, składnik II - utwardzacz 897 o symbolu 8222-897-000.

EPINOX 50 PS 30

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, tiksotropowa, utwardzana aminą cykloalifatyczną, o wysokiej zawartości części stałych: składnik I o symbolu 7490-050-001 przeznaczony do barwienia w systemie OLICOLOR na wybrany kolor RAL, składnik II o symbolu 7490-050-011.

EPINOX 54

Farba epoksydowa dwuskładnikowa, nawierzchniowa do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w warunkach agresywnych korozyjnie: w atmosferze przemysłowej i chemicznej, w wodzie, roztworach soli i alkaliów, w produktach naftowych itp.

EPINOX 55 PS 90

Emalia epoksydowa nawierzchniowa utwardzana adduktem poliaminowym, dwuskładnikowa: składnik I o symbolu 7490–055–001 przeznaczony do barwienia w systemie OLICOLOR na wybrany kolor RAL, składnik II o symbolu 749-055–011.

EPINOX 60

Farba epoksydowa do gruntowania do czasowej ochrony konstrukcji, głównie zbiorników, przeznaczonych do przechowywania lub transportu paliw.

EPINOX 77

Farba epoksydowa, barierowa, dwuskładnikowa specjalna do gruntowania i samodzielnego zabezpieczania konstrukcji stalowych, żeliwnych lub betonowych odporna na szereg czynników chemicznych i oddziaływanie mechaniczne.

EPINOX 82

Farba epoksydowa do gruntowania, grubopowłokowa tiksotropowa, pigmentowana fosforanem glinowo-cynkowym podnoszącym adhezję do podłoża oraz właściwości antykorozyjne, utwardzana w niskich temperaturach (do –5 st.

EPINOX 820

Farba epoksydowa do gruntowania, grubopowłokowa tiksotropowa, pigmentowana fosforanem glinowo-cynkowym podnoszącym adhezję do podłoża oraz właściwości antykorozyjne, utwardzana w niskich temperaturach (do –5 st.

EPINOX 85

Farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa, dwuskładnikowa; składnik I o symbolu 7429-085-XX0, składnik II o symbolu 8222-085-000.

EPINOX 850

Farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa, dwuskładnikowa; składnik I o symbolu 7429-850-XX0, składnik II o symbolu 8222-850-000.

EPINOX 880

Farba epoksydowa do gruntowania, dwuskładnikowa: składnik I - farba o symbolu 7423-880-XX0, składnik II - utwardzacz 880 o symbolu 8222-880-000 Farba pigmentowana pigmentem płatkowym, grubopowłokowa tiksotropowa, utwardzana w niskich temperaturach (do – 5 st C).

EPINOX 98

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, barierowa, pigmentowana miox`em, do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych w środowiskach agresywnych oraz do samodzielnego zabezpieczania tych konstrukcji w przypadku, gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne powłoki (pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka wykazuje nieznaczne kredowanie).

EPINOX F1

Szybkoschnący grunt epoksydowy pigmentowany aluminium.

EPIRUST

arba epoksydowa dwuskładnikowa, cienko powłokowa o grubości 40 mikronów do gruntowania konstrukcji stalowych i żeliwnych eksploatowanych zarówno w atmosferze jak i w zanurzeniu.

EPIRUST 2002

Farba epoksydowa do gruntowania, modyfikowana, szybkoschnąca.

EPIRUSTIK 2000

Farba epoksydowa dwuskładnikowa do gruntowania, grubopowłokowa o grubości 100 mikronów na stal i beton.

EPIRUSTIX

Farba epoksydowa dwuskładnikowa, grubopowłokowa o grubości 100 mikronów do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i aluminiowych eksploatowanych w atmosferze jak i w wodzie.

EPITAN 60

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, grubopowłokowa (200 mikronów) do zbiorników cieczy palnych w tym cystern transportowych i instalacji przemysłowych na paliwa płynne i ciecze palne.

EPITAN 66

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, grubopowłokowa (150 mikronów) do zbiorników cieczy palnych w tym cystern transportowych i instalacji przemysłowych na paliwa płynne i ciecze palne.

EPITAN 70

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, grubopowłokowa (150 mikronów) nawierzchniowa przeznaczona do samodzielnego zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników i instalacji paliwowych, ściekowych, balastowych i magazynowych.

EPITAN 95

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, niskorozpuszczalnikowa, grubopowłokowa (200 mikronów), nawierzchniowa do zbiorników na ciekłe produkty spożywcze przeznaczona do przechowywania i transportu wody do picia i do celów gospodarczych, a także do zbiorników na wino, piwo, soki owocowe, moszcze, oleje i tłuszcze jadalne eksploatowanych w temperaturze do 25 0C.

EPIWELD czerwony

Farba epoksydowa do gruntowania czerwona tlenkowa, do czasowej ochrony blach profili i konstrukcji stalowych w czasie ich obróbki i montażu.

GALWASOL 19

Farba etylokrzemianowo-cynkowa, jednoskładnikowa, szybko schnąca oraz samorzutnie utwardzająca się pod wpływem wilgoci atmosferycznej.

OLIAKRYL

Farba nawierzchniowa akrylowo-winylowa schnąca na powietrzu.

OLICLEAN 123

Środek przeznaczony jest do mycia i odtłuszczania powierzchni konstrukcji metalowych przed ich czyszczeniem i nakładaniem ochronnych powłok malarskich.

OLIKOLOR FC

Farba alkidowa modyfikowana przeciwrdzewna fosforanowa przeznaczona do gruntowania konstrukcji i elementów stalowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych

OLIPASTY

Specjalistyczne koloranty do barwienia farb

OLITERM 22

Zestaw farb ftalowo-silikonowych do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej, narażonych na działanie temperatur do 200°C

OLITERM 25

Zestaw farb ftalowo-silikonowych do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej, narażonych na działanie temperatur do 200°C

OLITERM 52

Zestaw farb silikonowych do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych, narażonych na działanie temperatury do 500°C

OLITERM 55P

Szybkoschnąca emalia silikonowa pigmentowana aluminium.

OLITERM 60

Farba silikonowa pigmentowana aluminium

UNIWIN W

Farba przeciwkorozyjna winylowa, cienkowarstwowa.

 

  • Rozcieńczalniki do wyrobów przemysłowych i jachtowych

ROZCIEŃCZALNIK 025

Do rozcieńczania farb epoksydowych cynkowych do czasowej ochrony

ROZCIEŃCZALNIK 433

Do rozcieńczania farb i lakierów poliuretanowych rozpuszczalnikowych

ROZCIEŃCZALNIK 564

Do rozcieńczania farb epoksydowych typu EPINOX, EPIRUST, EPIWELD czerwony

ROZCIEŃCZALINIK 693

Do rozcieńczania farby EPITAN 95

ROZCIEŃCZALNIK 724

Do rozcieńczania farb olejnych, olejno-żywicznych, alkidowych, uretanowych.

ROZCIEŃCZALNIK 779

Do rozcieńczania farb akrylowych, winylowych, silikonowych, bitumiczno - epoksydowych, bitumiczno -winylowych oraz niektórych epoksydowych.

 

  • Farby na szkło
?>